©2014-2020, BAN ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢM NGHÈO DỰA TRÊN PHÁT TRIỂN HÀNG HÓA
Địa chỉ:188 đường Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Trãi, TP Hà Giang
Điện thoại:0219.3868.395